Senaste nytt

 09/08 2017

Nya investeringar

Nordfarbo effektivierar anläggningen för tunnplåtsbearbetning genom en ny gradsax från Cidan Machinery.

 Läs mer...

 30/10 2015

Investerar för framtiden!

Nordfarbo investerar i en 5-axlig fräsmaskin för fräsning i komplexa detaljer av trä, plast, kompositer och aluminium.

Läs mer...

Allt om Nordfarbo!

Långsiktigt arbete borgar för en hållbar framtid

Miljö

Nordfarbo har som policy att ständigt göra vad vi kan för att reducera den miljöpåverkan som sker vid produktion, leverans och montage. De lagar, förordningar och andra krav som existerar är grunden för vårt miljöarbete.


Vi strävar efter att kontinuerligt öka vårt medvetande i miljöfrågor och arbetar för att det ska bli ett naturligt inslag i vår verksamhet. Så långt det är möjligt använder vi oss av miljöriktiga material och arbetsmetoder. Tillsammans med våra uppdragsgivare och leverantörer försöker vi dessutom utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning. Ett effektivare utnyttjande av resurser och ett ständigt fokus på att minimera resursanvändandet gör oss också mer kostnadseffektiva som företag.

 

Kvalitet

Kvalitet ska genomsyra Nordfarbos samtliga verksamhetsområden; från produktion och leverans till montage. Med kunden i centrum är vår strävan att ständigt bli effektivare. Kunnighet och motivation är viktiga drivkrafter för att uppnå och helst överträffa våra kunders förväntningar.

Hög kvalitet når vi även genom att…

  • alltid uppfylla specificerade krav
  • ha en kompetent och kunnig personalstyrka
  • ligga långt framme i den tekniska utvecklingen
  • ge personlig service och rådgivning
  • erbjuda korrekta leveranser i rätt tid
  • arbeta med tydligt dokumenterade rutiner
  • systematiskt analysera och korrigera avvikelser

sampleHög kvalitet &
kapacitet

 

sampleModern
maskinpark

 

sampleSmarta
lösningar


NORDFARBO, STRANDVÄGEN 72, 870 52 NYLAND, 0612-228 65